top of page
חיפוש

פרס מגן שר הבריאות לשנת 2016


אנו שמחים וגאים לקבל את פרס מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים

תודה ענקית לכל המתנדבים אשר תורמים מזמנם במסירות ובנדיבות !