top of page

פעילויות

תקווה ומרפא | קרן p.a.l.e
קרן p.a.l.e
קרן לעזרה פיזית השאלת ציוד רפואי 
תקווה ומרפא | בית תקווה ומרפא
בית תקווה ומרפא
תקווה ומרפא | קבוצות תמיכה להורים
קבוצות תמיכה להורים
תקווה ומרפא |  הגשמת חלום
הגשמת חלום
תקווה ומרפא | ימי הולדת
ימי הולדת
תקווה ומרפא | פרוייקט חונכים
פרוייקט חונכים
תקווה ומרפא | הסעות לדיאליזה
הסעות לדיאליזה
תקווה ומרפא | סיוע כספי ותמיכה כלכלית
סיוע כספי בזמני משבר ותמיכה כלכלית בחגים
תקווה ומרפא | מחנה קפריסין
מחנה קפריסין
תקווה ומרפא | מחנות
מחנות
תקווה ומרפא | ימי כיף ומסיבות
ימי כיף ומסיבות
תקווה ומרפא |  קורונה - אנחנו איתכם
קורונה - אנחנו איתכם
תקווה ומרפא | שירות לאומי
שירות לאומי
תקווה ומרפא |  איבזור וקישוט המחלקה
עגלות קפה ומאפה בבתי החולים
תקווה ומרפא | סדנאות בישול
סדנאות בישול מותאמים לילדי הדיאליזה -ע"י מיטב השפים
תקווה ומרפא | השתלת כליה
השתלת כליה
bottom of page