top of page

אישורים והמלצות

מכתב המלצה

הרב הראשי יצחק יוסף

מכתב המלצה הרב הראשי יצחק יוסף

מכתב המלצה

פרופ' יעקב פרישברג

מכתב המלצה הרב הראשי יצחק יוסף

פרס

מגן שר הבריאות 2016

מגן שר הבריאות תקווה ומרפא

מכתב המלצה

הרב הראשי דוד לאו

מכתב המלצה הרב הראשי יצחק יוסף

ברכת ראש הממשלה

בנימין נתניהו

מכתב המלצה הרב הראשי יצחק יוסף

מכתב המלצה

מנהל ביה"ח שינידר

מגן שר הבריאות תקווה ומרפא
bottom of page