top of page

אישורים והמלצות

מכתב המלצה

הרב הראשי יצחק יוסף

מכתב המלצה הרב הראשי יצחק יוסף

פרס

מגן שר הבריאות 2016

מגן שר הבריאות תקווה ומרפא

ברכת ראש הממשלה

בנימין נתניהו

מכתב המלצה הרב הראשי יצחק יוסף

מכתב המלצה

פרופ' יעקב פרישברג

מכתב המלצה הרב הראשי יצחק יוסף

מכתב המלצה

הרב הראשי דוד לאו

מכתב המלצה הרב הראשי יצחק יוסף

מכתב המלצה

מנהל ביה"ח שינידר

מגן שר הבריאות תקווה ומרפא
bottom of page