top of page

ימי כיף ומסיבות

תקווה ומרפא | ימי כיף ומסיבות

ימי כיף לילדים

אנו מארגנים פעילות סביב מעגל השנה .
מסיבות עפ"י הלוח העברי מסיבות חנוכה ופורים, שמחת בית השואבה, נטיעות ועוד ..
כמו כן אנו מוציאים אותם לטיולים באתרים כדוגמת הלונה פארק,חרמון, באולינג ועוד, כשהמטרה העיקרית היא להשכיח מהילדים את הקושי והמצוקה היומיומיים, ולהכניס בהם כמה שיותר שמחת חיים .

מסיבות

אם השמחה מרפאה, הרי שכל דבר קטן צריך להיות סיבה למסיבה.

אנו עורכים מסיבות חווייתיות לילדים ולמשפחותיהם לקראת כל חג, מלווים בפעילות יצירתית וחברותית בבתי החולים.

לעיתים קרובות אנו יוזמים טיולים קצרים, ביקורים במוזיאונים ובגנים, והשתתפות במשחקי ספורט מלהיבים, שם יקבלו אותם השחקנים כמו אנשים מאד חשובים...

תקווה ומרפא | ימי כיף ומסיבות
bottom of page