top of page
הנהלה

הנהלה

יושב ראש

הרב בינמין לנגנאור

------------------------

דוא"ל: 0527652925b@gmail.com

מנהלת העמותה

הגברת דבורה אגסי

------------------------

פלאפון: 052-8653058

דוא"ל: dvoratikva@gmail.com

מנהל פרויקטים

חיים האוסמן​

------------------------

טלפון: 054-6201332

דוא"ל: Chaimh8@gmail.com

מנהלת חשבונות

אסתי קראוס

------------------------

טלפון: 02-5370792

דוא"ל: esty406@gmail.com

לכבוד לנו שפרופסור דוידוביץ' מנהלת מחלקת
נפרולוגיה בשניידר בדימוס.
נשיאת העמותה

אחראית גיוס משאבים

יעל אבירם

------------------------

טלפון: 05-26550021

דוא"ל: yaelav2609@gmail.com

bottom of page