top of page

השתלת כליה

WhatsApp Image 2020-01-16 at 15.30.32.jp

 

אנחנו מלווים את הילדים בכל שלב ושלב מהרגע שהילד נכנס לדיאליזה ועד אחרי ההשתלה.

 

במשך כל תקופת ההשתלה אנו נמצאים עם הילדים יחד ודואגים לכל בקשה של הסעה. אוכל לחולה ולבני המשפחה, מתנדבים להחליף את ההורים, דירות אירוח לבני המשפחה של המושתל בסמיכות לבית חולים 

תקווה ומרפא מעודדת ומגייסת את תורמי הכליות ומלווה אותם מתחילת התהליך ועד סופו.

bottom of page